Hợp Tác Xã Dịch Vụ Bảo Vệ Môi Trường Bồ Câu Xanh

Hợp Tác Xã Dịch Vụ Bảo Vệ Môi Trường Bồ Câu Xanh, tên tiếng anh Bo Cau Xanh Environmental Security Service Co-operative và tên đăng ký là Hợp Tác Xã Dịch Vụ Bảo Vệ Môi Trường Bồ Câu Xanh, Đã hoạt động hơn 8 năm trong ngành kinh tế Thu gom rác thải không độc hại. Giám đốc: Ô/B. Nguyễn Thị Hồng Xinh với nhiều hoạt động ngành nghề kinh doanh. Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: 4/1 Đường Phạm Ngọc Thạch, Phường 9, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam. Điện thoại:
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: 4/1 Đường Phạm Ngọc Thạch, Phường 9, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Điện thoại:
Giấy phép kinh doanh: , ngày cấp 02-06-2014
Hoạt động từ: 2015-02-11

Bản đồ đến địa chỉ Hợp Tác Xã Dịch Vụ Bảo Vệ Môi Trường Bồ Câu Xanh

Bản đồ đến địa chỉ Hợp Tác Xã Dịch Vụ Bảo Vệ Môi Trường Bồ Câu Xanh

Ngành kinh tế đang hoạt động

 • Thu gom rác thải không độc hại
 • Thu gom rác thải độc hại
 • Tái chế phế liệu
 • Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
 • Bán buôn chuyên doanh khác
 • Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
 • Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
 • Điều hành tua du lịch
 • Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch