Công Ty TNHH Khoa Học Và Công Nghệ Môi Trường Thiên Minh

Công Ty TNHH Khoa Học Và Công Nghệ Môi Trường Thiên Minh, tên tiếng anh Thien Minh Environmental Technology And Science Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Khoa Học Và Công Nghệ Môi Trường Thiên Minh, Đã hoạt động hơn 7 năm trong ngành kinh tế Thu gom rác thải không độc hại. Với vốn điều lệ 60.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Tạ Chí Nhớ với nhiều hoạt động ngành nghề kinh doanh. Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: LK4 – 07 Khu nhà ở Khang Linh, Phường 10, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam.
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: LK4 – 07 Khu nhà ở Khang Linh, Phường 10, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Giấy phép kinh doanh:
Hoạt động từ: 2015-12-23
Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Khoa Học Và Công Nghệ Môi Trường Thiên Minh

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Khoa Học Và Công Nghệ Môi Trường Thiên Minh

Ngành kinh tế đang hoạt động

  • Thu gom rác thải không độc hại
  • Thu gom rác thải độc hại
  • Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại
  • Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
  • Tái chế phế liệu
  • Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
  • Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật
  • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu