Hình của Nguyễn Thị Hồng Xinh

Nguyễn Thị Hồng Xinh

Chức vụ: Giám đốc

Nhà riêng: 4/1 Đường Phạm Ngọc Thạch, Phường 9, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa , Vũng Tàu

Công ty:
Hợp Tác Xã Dịch Vụ Bảo Vệ Môi Trường Bồ Câu Xanh

Địa chỉ: 4/1 Đường Phạm Ngọc Thạch, Phường 9, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại:
Sửa thông tin