Công Ty TNHH Stpi Việt Nam

Công Ty TNHH Stpi Việt Nam với tên giao dịch Future Seafood Vietnam Co., Ltd, tên tiếng anh Future Seafood Vietnam Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Stpi Việt Nam, Đã hoạt động hơn 11 năm trong ngành kinh tế Bán buôn tổng hợp. Giám đốc: Ô/B. Nguyễn Hữu Bính . Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: 3 Nguyễn Sơn Hà, Phuờng 05, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: 3 Nguyễn Sơn Hà, Phuờng 05, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giấy phép kinh doanh:
Hoạt động từ: 2013-10-01
Giám đốc: