Trường tiểu học Tân Hòa Thành B

Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: ấp 4, Xã Tân Hòa Thành, Huyện Tân Phước, Tiền Giang, Việt Nam
Điện thoại:

Tên giao dịch:

Tên tiếng anh:

Ngày bắt đầu hoạt động: 2012-06-05

Bản đồ đến địa chỉ Trường tiểu học Tân Hòa Thành B

Bản đồ đến địa chỉ Trường tiểu học Tân Hòa Thành B

Ngành kinh tế đang hoạt động

  • Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hoá và các dịch vụ xã hội khác (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc);

Thông tin hồ sơ

Trường tiểu học Tân Hòa Thành B với tên giao dịch Trường tiểu học Tân Hòa Thành B, tên tiếng anh Tan Hoa Thanh B Elementary School, Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: ấp 4, Xã Tân Hòa Thành, Huyện Tân Phước, Tiền Giang, Việt Nam, Điện thoại: có lĩnh vực hoạt động trong ngành kinh tế Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hoá và các dịch vụ xã hội khác (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc);. .

Các công ty Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hoá và các dịch vụ xã hội khác (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc); quanh Huyện Tân Phước

Xem nhiều hơn