Ban QLDA Nâng cấp ĐT vùng ĐBSCL-Tiểu dự án TP Mỹ Tho

Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: 45 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, Việt Nam

Tên giao dịch:

Tên tiếng anh:

Ngày bắt đầu hoạt động: 2012-12-19

Giám đốc:

Kế toán:

Bản đồ đến địa chỉ Ban QLDA Nâng cấp ĐT vùng ĐBSCL-Tiểu dự án TP Mỹ Tho

Bản đồ đến địa chỉ Ban QLDA Nâng cấp ĐT vùng ĐBSCL-Tiểu dự án TP Mỹ Tho

Ngành kinh tế đang hoạt động

  • Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hoá và các dịch vụ xã hội khác (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc);

Thông tin hồ sơ

Ban QLDA Nâng cấp ĐT vùng ĐBSCL-Tiểu dự án TP Mỹ Tho với tên giao dịch Ban QL dự án Nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL-Tiểu dự án TP Mỹ Tho, tên tiếng anh Ban QLDA Nang cap DT vung DBSCL-Tieu du an TP My Tho, Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: 45 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, Việt Nam, có lĩnh vực hoạt động trong ngành kinh tế Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hoá và các dịch vụ xã hội khác (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc);. Giám đốc: Ô/B. Nguyễn Hoàng Đảm .

Các công ty Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hoá và các dịch vụ xã hội khác (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc); quanh Thành phố Mỹ Tho

Xem nhiều hơn