Doanh Nghiệp Tư Nhân An Khang Anh Quốc

Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: Thôn 10, Xã Quảng Thái, , Thanh Hóa, Việt Nam
Điện thoại:

Tên giao dịch:

Tên tiếng anh:

Ngày bắt đầu hoạt động: 2019-10-03

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Doanh Nghiệp Tư Nhân An Khang Anh Quốc

Bản đồ đến địa chỉ Doanh Nghiệp Tư Nhân An Khang Anh Quốc

Ngành kinh tế đang hoạt động

Thông tin hồ sơ

Doanh Nghiệp Tư Nhân An Khang Anh Quốc với tên giao dịch Doanh Nghiệp Tư Nhân An Khang Anh Quốc, tên tiếng anh An Khang Anh Quoc Private Enterprise, Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: Thôn 10, Xã Quảng Thái, Thanh Hóa, Việt Nam, Điện thoại: có lĩnh vực hoạt động trong ngành kinh tế . Giám đốc: (Ông) Nguyễn Văn Quốc .