Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Vận Tải Và Đầu Tư Xây Dựng Xuân Thành

Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: Thôn Dương Huệ, Xã Cẩm Phong, , Thanh Hóa, Việt Nam
Điện thoại:

Tên giao dịch:

Tên tiếng anh:

Ngày bắt đầu hoạt động: 2019-09-17

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Vận Tải Và Đầu Tư Xây Dựng Xuân Thành

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Vận Tải Và Đầu Tư Xây Dựng Xuân Thành

Ngành kinh tế đang hoạt động

Thông tin hồ sơ

Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Vận Tải Và Đầu Tư Xây Dựng Xuân Thành với tên giao dịch Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Vận Tải Và Đầu Tư Xây Dựng Xuân Thành, tên tiếng anh Xuan Thanh Construction Investment And Transport Service Company Limited, Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: Thôn Dương Huệ, Xã Cẩm Phong, Thanh Hóa, Việt Nam, Điện thoại: có lĩnh vực hoạt động trong ngành kinh tế . Với vốn điều lệ 4.000.000.000 VNĐ. Giám đốc: (Ông) Nguyễn Xuân Thành .