Mã số thuế Công Ty TNHH MTV Keo Công Nghiệp Thanh Thành Đạt

Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Xuân Lĩnh, Xã Xuân Lĩnh, Huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, Việt Nam
Điện thoại:

Tên giao dịch:

Phó Giám đốc:

Hoạt động từ: 2019-10-11

Tìm kiếm công ty