Công Ty TNHH MTV Keo Công Nghiệp Thanh Thành Đạt

Công Ty TNHH MTV Keo Công Nghiệp Thanh Thành Đạt với tên giao dịch THANH THANH DAT RESIN, tên tiếng anh Thanh Thanh Dat Resin Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH MTV Keo Công Nghiệp Thanh Thành Đạt, Đã hoạt động hơn 3 năm trong ngành kinh tế Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu. Với vốn điều lệ 27.000.000.000đ. Phó Giám đốc: (Bà) Cao Thị Thanh . Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: Cụm Công nghiệp Xuân Lĩnh, Xã Xuân Lĩnh, Huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, Việt Nam. Điện thoại:
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Xuân Lĩnh, Xã Xuân Lĩnh, Huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, Việt Nam
Điện thoại:
Hoạt động từ: 2019-10-11
Phó Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH MTV Keo Công Nghiệp Thanh Thành Đạt

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH MTV Keo Công Nghiệp Thanh Thành Đạt