Hình của Cao Thị Thanh

Cao Thị Thanh

Chức vụ: Giám đốc

Công ty:
Công Ty TNHH MTV Keo Công Nghiệp Thanh Thành Đạt

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Xuân Lĩnh, Xã Xuân Lĩnh, Huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, Việt Nam, Huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh
Điện thoại:
Sửa thông tin