DNTN May Thêu Mai Phương Thảo

DNTN May Thêu Mai Phương Thảo, tên tiếng anh DNTN Mai Phuong Thao Embroidery Garment và tên đăng ký là DNTN May Thêu Mai Phương Thảo, Đã hoạt động hơn 13 năm trong ngành kinh tế Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt. Giám đốc: Ô/B. Nguyễn Thị Xinh . Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: F2/40H Đường Liên ấp 6-2 ấp 6 Xã Vĩnh Lộc A, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: F2/40H Đường Liên ấp 6-2 ấp 6 Xã Vĩnh Lộc A, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giấy phép kinh doanh: , ngày cấp 07-08-2010
Hoạt động từ: 2010-08-01
Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ DNTN May Thêu Mai Phương Thảo

Bản đồ đến địa chỉ DNTN May Thêu Mai Phương Thảo