Cty TNHH MTV Liên Hoa Hàng

Cty TNHH MTV Liên Hoa Hàng, tên tiếng anh Lien Hoa Hang Company Limited và tên đăng ký là Cty TNHH MTV Liên Hoa Hàng, Đã hoạt động hơn 12 năm trong ngành kinh tế Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt. Giám đốc: Ô/B. Nguyễn Thị Nguyên . Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: 114 Đường 24 KDC Bình Phú P.11, Phường 11, Quận 6, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: 114 Đường 24 KDC Bình Phú P.11, Phường 11, Quận 6, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giấy phép kinh doanh: , ngày cấp 08-05-2010
Hoạt động từ: 2010-05-22
Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Cty TNHH MTV Liên Hoa Hàng

Bản đồ đến địa chỉ Cty TNHH MTV Liên Hoa Hàng