Công Ty TNHH Ttl Nam Sài Gòn

Công Ty TNHH Ttl Nam Sài Gòn với tên giao dịch NAM SAI GON TTL CO.,LTD, tên tiếng anh Nam Sai Gon Ttl Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Ttl Nam Sài Gòn, Đã hoạt động hơn 5 năm trong ngành kinh tế Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Với vốn điều lệ 900.000.000.000đ. Giám đốc: (Bà) Trương Thị Lan . Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: 1344 Huỳnh Tấn Phát, Phường Phú Mỹ, Quận 7, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: 1344 Huỳnh Tấn Phát, Phường Phú Mỹ, Quận 7, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hoạt động từ: 2019-05-09
Giám đốc: