Công Ty TNHH Big Lotus (Tân Thuận)

Công Ty TNHH Big Lotus (Tân Thuận) với tên giao dịch BIG LOTUS (TAN THUAN), tên tiếng anh Big Lotus (Tan Thuan) Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Big Lotus (Tân Thuận), Đã hoạt động hơn 4 năm trong ngành kinh tế Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Với vốn điều lệ 120.389.500.000đ. Giám đốc: (Ông) Yong Foo San . Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: Lô DVTM-5-6-7, Đường số N1, Khu Thương Mại Nam, Khu Chế Xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: Lô DVTM-5-6-7, Đường số N1, Khu Thương Mại Nam, Khu Chế Xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hoạt động từ: 2018-04-26
Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Big Lotus (Tân Thuận)

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Big Lotus (Tân Thuận)

Ngành kinh tế đang hoạt động

  • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
  • Hoạt động tư vấn quản lý