Công Ty TNHH Sp Property

Công Ty TNHH Sp Property với tên giao dịch SP PROPERTY, tên tiếng anh Sp Property Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Sp Property, Đã hoạt động hơn 4 năm trong ngành kinh tế Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Với vốn điều lệ 20.000.000.000đ. Giám đốc: (Bà) Vũ Hoài Thu . Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: Số 67/2 Lý Long Tường, Khu Nam Quang II, Phường Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: Số 67/2 Lý Long Tường, Khu Nam Quang II, Phường Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hoạt động từ: 2019-10-02
Giám đốc: