Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản The Golden Home

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản The Golden Home với tên giao dịch THE GOLDEN HOME, tên tiếng anh The Golden Home Real Estate Joint Stock Company và tên đăng ký là Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản The Golden Home, Đã hoạt động hơn 4 năm trong ngành kinh tế Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Với vốn điều lệ 20.000.000.000đ. Giám đốc: (Bà) Trần Thị Thanh Nga với nhiều hoạt động ngành nghề kinh doanh. Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: 83-85 Đường số 9, Khu dân cư Kim Sơn, Phường Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: 83-85 Đường số 9, Khu dân cư Kim Sơn, Phường Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hoạt động từ: 2018-05-09
Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản The Golden Home

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản The Golden Home

Ngành kinh tế đang hoạt động

  • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
  • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
  • Xây dựng công trình đường sắt
  • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
  • Xây dựng công trình đường bộ