Công ty trách nhiệm hữu hạn Trọng Khánh

Công ty trách nhiệm hữu hạn Trọng Khánh, tên tiếng anh trach nhiem huu han Trong Khanh Company và tên đăng ký là Công ty trách nhiệm hữu hạn Trọng Khánh, Đã hoạt động hơn 16 năm trong ngành kinh tế Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Giám đốc: Ô/B. Nguyễn Thị Thuý . Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: Thôn Tam đông - Xã Kiền bái, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam.
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: Thôn Tam đông - Xã Kiền bái, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
Giấy phép kinh doanh: , ngày cấp 13-03-2008
Hoạt động từ: 2008-03-01
Giám đốc: