Công Ty TNHH Khải Vạn Niên

Công Ty TNHH Khải Vạn Niên với tên giao dịch KHAI VAN NIEN CO., LTD, tên tiếng anh Khai Van Nien Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Khải Vạn Niên, Đã hoạt động hơn 5 năm trong ngành kinh tế Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Với vốn điều lệ 2.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Nguyễn Thế Sáng . Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: Số 46/01/508 Lê Thánh Tông, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, Hải Phòng, Việt Nam.
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: Số 46/01/508 Lê Thánh Tông, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
Hoạt động từ: 2019-06-06
Giám đốc: