Công ty cổ phần hoá mỹ phẩm Minh Tân

Công ty cổ phần hoá mỹ phẩm Minh Tân, tên tiếng anh co phan Hoa my pham Minh Tan Company và tên đăng ký là Công ty cổ phần hoá mỹ phẩm Minh Tân, Đã hoạt động hơn 16 năm trong ngành kinh tế Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu. Giám đốc: Ô/B. Lê Sỹ Tuấn . Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: Xã Thiên lộc, Huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, Việt Nam. Điện thoại:
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: Xã Thiên lộc, Huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, Việt Nam
Điện thoại:
Giấy phép kinh doanh: , ngày cấp 03
Hoạt động từ: 2006-08-01
Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công ty cổ phần hoá mỹ phẩm Minh Tân

Bản đồ đến địa chỉ Công ty cổ phần hoá mỹ phẩm Minh Tân