Công ty CISDI INDUSTRIAL FURNACE Co.,Ltd Trung Quốc - VPĐH tại tỉnh Hà Tĩnh

Công ty CISDI INDUSTRIAL FURNACE Co.,Ltd Trung Quốc - VPĐH tại tỉnh Hà Tĩnh, tên tiếng anh CISDI INDUSTRIAL FURNACE Co.Ltd Trung Quoc - VPDH tai Ha Tinh Province Company và tên đăng ký là Công ty CISDI INDUSTRIAL FURNACE Co.,Ltd Trung Quốc - VPĐH tại tỉnh Hà Tĩnh, Đã hoạt động hơn 9 năm trong ngành kinh tế Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp. . Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: Khách sạn Thúy Hằng, Xóm 9, Xã Kỳ Trinh, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh, Việt Nam.
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: Khách sạn Thúy Hằng, Xóm 9, Xã Kỳ Trinh, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh, Việt Nam
Giấy phép kinh doanh: , ngày cấp Q
Hoạt động từ: 2013-05-14

Bản đồ đến địa chỉ Công ty CISDI INDUSTRIAL FURNACE Co.,Ltd Trung Quốc - VPĐH tại tỉnh Hà Tĩnh

Bản đồ đến địa chỉ Công ty CISDI INDUSTRIAL FURNACE Co.,Ltd Trung Quốc - VPĐH tại tỉnh Hà Tĩnh