Zhejiang Yingda Vessel Engineering Co.,Ltd-Thầu l.đặt Bồn khí hóa lỏng DA KLH Gang thép Formosa

Zhejiang Yingda Vessel Engineering Co.,Ltd-Thầu l.đặt Bồn khí hóa lỏng DA KLH Gang thép Formosa, tên tiếng anh Zhejiang Yingda Vessel Engineering Co.Ltd-Thau l.dat Bon khi hoa long DA KLH Gang thep Formosa và tên đăng ký là Zhejiang Yingda Vessel Engineering Co.,Ltd-Thầu l.đặt Bồn khí hóa lỏng DA KLH Gang thép Formosa, Đã hoạt động hơn 9 năm trong ngành kinh tế Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp. . Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: Thôn Nhân Thắng, Xã Kỳ Phương, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh, Việt Nam. Điện thoại:
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: Thôn Nhân Thắng, Xã Kỳ Phương, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh, Việt Nam
Điện thoại:
Giấy phép kinh doanh: , ngày cấp Q
Hoạt động từ: 2013-12-12

Bản đồ đến địa chỉ Zhejiang Yingda Vessel Engineering Co.,Ltd-Thầu l.đặt Bồn khí hóa lỏng DA KLH Gang thép Formosa

Bản đồ đến địa chỉ Zhejiang Yingda Vessel Engineering Co.,Ltd-Thầu l.đặt Bồn khí hóa lỏng DA KLH Gang thép Formosa