Nguyễn Văn Phong

Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: đồng yên, Huyện Bắc Quang, Hà Giang, Việt Nam

Tên giao dịch:

Tên tiếng anh:

Ngày bắt đầu hoạt động: 2011-01-01

Bản đồ đến địa chỉ Nguyễn Văn Phong

Bản đồ đến địa chỉ Nguyễn Văn Phong

Ngành kinh tế đang hoạt động

  • Hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình

Thông tin hồ sơ

Nguyễn Văn Phong với tên giao dịch Nguyễn Văn Phong, tên tiếng anh Nguyen Van Phong, Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: đồng yên, Huyện Bắc Quang, Hà Giang, Việt Nam, có lĩnh vực hoạt động trong ngành kinh tế Hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình. .

Các công ty Hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình quanh Huyện Bắc Quang

Xem nhiều hơn