Cam Thị Hạnh

Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: đồng yên, Huyện Bắc Quang, Hà Giang, Việt Nam

Tên giao dịch:

Tên tiếng anh:

Ngày bắt đầu hoạt động: 2011-12-22

Bản đồ đến địa chỉ Cam Thị Hạnh

Bản đồ đến địa chỉ Cam Thị Hạnh

Ngành kinh tế đang hoạt động

  • Hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình

Thông tin hồ sơ

Cam Thị Hạnh với tên giao dịch Cam Thị Hạnh, tên tiếng anh Cam Thi Hanh, Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: đồng yên, Huyện Bắc Quang, Hà Giang, Việt Nam, có lĩnh vực hoạt động trong ngành kinh tế Hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình. .

Các công ty Hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình quanh Huyện Bắc Quang

Xem nhiều hơn