Các công ty Đúc kim loại màu ở Hải Phòng

Các công ty Đúc kim loại màu mới ở Hải Phòng

Thôn My Sơn, Xã Ngũ Lão, Huyện Thuỷ Nguyên

Xóm 3 (nhà bà Nguyễn Thị Cúc), thôn Phương Mỹ, Xã Mỹ Đồng, Huyện Thuỷ Nguyên

Thôn 2 (tại nhà ông Tống Văn Chung), Xã Mỹ Đồng, Huyện Thuỷ Nguyên

Xóm 6 (nhà ông Nguyễn Văn Chuyền), Xã Mỹ Đồng, Huyện Thuỷ Nguyên

Xóm 1, Phương Mỹ (nhà ông Nguyễn Hùng Điệp), Xã Mỹ Đồng, Huyện Thuỷ Nguyên

Thôn 7 (nhà ông Nguyễn Trọng Mung), Xã Kiền Bái, Huyện Thuỷ Nguyên

Số 378C Lê Thánh Tông, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền

Số 171, xóm 6, Xã Mỹ Đồng, Huyện Thuỷ Nguyên

Thôn 6 (nhà ông Hà Quang Tuấn), Xã Mỹ Đồng, Huyện Thuỷ Nguyên

Thôn 6 (tại nhà ông Nguyễn Thế Mạnh), Xã Mỹ Đồng, Huyện Thuỷ Nguyên

Số 30 Mỹ Đồng, Xã Mỹ Đồng, Huyện Thuỷ Nguyên

Thôn 1 (nhà bà Bùi Thị Vân Khánh), Xã Mỹ Đồng, Huyện Thuỷ Nguyên

Số 176, xóm 6, thôn Phương Mỹ, Xã Mỹ Đồng, Huyện Thuỷ Nguyên

Km 93+94 quốc lộ 5 mới, thôn Lương Quán, Xã Nam Sơn, Huyện An Dương

Xóm 3, thôn Phương Mỹ, Xã Mỹ Đồng, Huyện Thuỷ Nguyên

Thôn 2 (nhà ông Nguyễn Hữu Hiệp), Xã Mỹ Đồng, Huyện Thuỷ Nguyên

Xóm 5, thôn Đồng Lý (tại nhà ông Nguyễn Văn Phượng), Xã Mỹ Đồng, Huyện Thuỷ Nguyên

Xóm 2 (nhà ông Nguyễn Xuân Trường), Xã Mỹ Đồng, Huyện Thuỷ Nguyên

Xóm 6, Xã Mỹ Đồng, Huyện Thuỷ Nguyên

Thôn 6 (tại nhà ông Đinh Văn Sơn), Xã Mỹ Đồng, Huyện Thuỷ Nguyên

Thôn Phương Mỹ, Xã Mỹ Đồng, Huyện Thuỷ Nguyên

Thôn Phương Mỹ, Xã Mỹ Đồng, Huyện Thuỷ Nguyên

Km 18+ 890, thôn 1, Xã Kiền Bái, Huyện Thuỷ Nguyên

Thôn 2 (tại nhà ông Tạ Văn Cừ), Xã Mỹ Đồng, Huyện Thuỷ Nguyên

Thôn Phương Mỹ, Xã Mỹ Đồng, Huyện Thuỷ Nguyên

Tìm kiếm công ty