Các công ty Chế biến và bảo quản rau quả ở Bến Tre

Các công ty Chế biến và bảo quản rau quả mới ở Bến Tre

ấp Phước Thới (thửa đất số 32, tờ bản đồ số 9), Xã An Phước, Huyện Châu Thành

Số 07, ấp An Thiện, Xã Thành Thới B, Huyện Mỏ Cày Nam

295/38 ấp Thanh Trung, Xã Hưng Khánh Trung B, Huyện Chợ Lách

ấp Nghĩa Huấn (thửa đất 2120, tờ bản đồ số 01), Xã Mỹ Thạnh, Huyện Giồng Trôm

ấp Phú Mỹ, Xã Nhuận Phú Tân, Huyện Mỏ Cày Bắc

226B Nguyễn Đình Chiểu, Phường 8, Thành phố Bến Tre

Ấp Hội Thành (thửa đất số 3711; 3668; 3697, tờ bản đồ số 01), Xã Tân Hội, Huyện Mỏ Cày Nam

Số 177, ấp Thành Hóa 2, Xã Tân Thành Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc

Lô G, cụm công nghiệp Phong Nẫm, Xã Phong Nẫm, Huyện Giồng Trôm

Số 153, ấp Mỹ Đức, Xã Mỹ Thành, Thành phố Bến Tre

Ấp An Nhơn 2 (thửa đất số 836, tờ bản đồ số 05), Xã Đa Phước Hội, Huyện Mỏ Cày Nam

ấp An Hóa Tây (thửa đất số 408, tờ bản đồ số 1), Xã Bình Khánh Tây, Huyện Mỏ Cày Nam

ấp 5 (thửa số 8485, tờ bản đồ số 01), Xã Lương Phú, Huyện Giồng Trôm

ấp 3 (thửa đất số 1870, 1869, tờ bản đồ số 01), Xã An Hóa, Huyện Châu Thành

Số 18B, khu phố 1, Phường 8, Thành phố Bến Tre

Số 90B1, khu phố 2, Phường 7, Thành phố Bến Tre

Ấp 4 (thửa đất số 261 và 12; tờ bản đồ số 08), Xã Nhơn Thạnh, Thành phố Bến Tre

Thửa đất số 11, tờ bản đồ số 05, ấp Thanh Thủy, Xã Định Thủy, Huyện Mỏ Cày Nam

Thửa đất số 120, tờ bản đồ số 29, ấp Định Nhơn, Xã Định Thủy, Huyện Mỏ Cày Nam

Số 468/7B, ấp Vĩnh Khánh, Xã An Thạnh, Huyện Mỏ Cày Nam

Số 119E, đường N1, Phường 7, Thành phố Bến Tre

Số 207, ấp Phú Chánh, Xã Phú Hưng, Thành phố Bến Tre

Ấp 5 (thửa đất số 88, tờ bản đồ số 8), Xã Bình Thành, Huyện Giồng Trôm

Số 26E1, đường Đồng Văn Cống, khu phố Mỹ Tân, Phường 7, Thành phố Bến Tre

Số 199, ấp Tân Đức A, Xã Tân Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc

Số 114, tổ NDTQ số 18, ấp Phú Thuận, Xã Thuận Điền, Huyện Giồng Trôm

Số 466, ấp Hòa Thanh, Xã An Hiệp, Huyện Châu Thành

72/3, ấp Phước Thạnh, Xã Tam Phước, Huyện Châu Thành

Số 235D, ấp Bình Thạnh, Xã Bình Phú, Thành phố Bến Tre

Ấp 3 (thửa đất số 88, tờ bản đồ số 23), Xã Bình Hoà, Huyện Giồng Trôm

Số 122/2, ấp Phú Hòa, Xã Hưng Khánh Trung B, Huyện Chợ Lách

ấp Tân Lộc (thửa đất số 2928, tờ bản đồ số 1), Xã Tân Hội, Huyện Mỏ Cày Nam

Số 155, Tổ 18, ấp Bình Thành, Xã Bình Phú, Thành phố Bến Tre

Ấp 3 (thửa đất số 260, tờ bản đồ số 09), Xã Sơn Phú, Huyện Giồng Trôm

(thửa đất số 01, tờ bản đồ số 03), ấp 6, Xã Thuận Điền, Huyện Giồng Trôm

Lô A, cụm công nghiệp Phong Nẫm, Xã Phong Nẫm, Huyện Giồng Trôm

107E, ấp Bình Thành, Xã Bình Phú, Thành phố Bến Tre

259E, ấp An Thuận B, Xã Mỹ Thạnh An, Thành phố Bến Tre

Lô A3, Cụm Công nghiệp Phú Hưng, Xã Phú Hưng, Thành phố Bến Tre

437Đ, ấp 4, Xã Nhơn Thạnh, Thành phố Bến Tre

Ấp Vĩnh Hòa (thửa đất số 1942, tờ bản đồ số 03), Xã Tân Hội, Huyện Mỏ Cày Nam

Số 374D1, ấp An Thuận A, Xã Mỹ Thạnh An, Thành phố Bến Tre

Thửa đất số 74, tờ bản đồ số 05, số 205, ấp Lộc Thành, Xã Lộc Thuận, Huyện Bình Đại

Số 254A, khu phố 1, Phường 8, Thành phố Bến Tre

Số 47/1A, ấp Vĩnh Khánh, Xã An Thạnh, Huyện Mỏ Cày Nam

58C, ấp Phú Chánh, Xã Phú Hưng, Thành phố Bến Tre

226B, đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 8, Thành phố Bến Tre

145, ấp 1, Xã Hưng Phong, Huyện Giồng Trôm

Tìm kiếm công ty