Đội Liên Xã-Xã Cao Phạ

Đội Liên Xã-Xã Cao Phạ, tên tiếng anh Doi Lien Xa-Xa Cao Pha và tên đăng ký là Đội Liên Xã-Xã Cao Phạ, Đã hoạt động hơn 11 năm trong ngành kinh tế Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp. . Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: Xã Cao Phạ, Xã Khau Phạ, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái, Việt Nam.
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: Xã Cao Phạ, Xã Khau Phạ, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái, Việt Nam
Hoạt động từ: 2012-10-03