Ban Hỗ trợ kinh doanh nông nghiệp Yên Sơn

Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: Xã An Tường, Xã An Tường, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang, Việt Nam

Tên giao dịch:

Tên tiếng anh:

Ngày bắt đầu hoạt động: 2009-03-03

Bản đồ đến địa chỉ Ban Hỗ trợ kinh doanh nông nghiệp Yên Sơn

Bản đồ đến địa chỉ Ban Hỗ trợ kinh doanh nông nghiệp Yên Sơn

Ngành kinh tế đang hoạt động

  • Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế

Thông tin hồ sơ

Ban Hỗ trợ kinh doanh nông nghiệp Yên Sơn với tên giao dịch Ban Hỗ trợ kinh doanh nông nghiệp Yên Sơn, tên tiếng anh Ban Ho tro kinh doanh nong nghiep Yen Son, Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: Xã An Tường, Xã An Tường, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang, Việt Nam, có lĩnh vực hoạt động trong ngành kinh tế Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế. .

Các công ty Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế quanh Thành Phố Tuyên Quang

Liên Đoàn Lao Động Huyện Yên Sơn
Trung Việt 2, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang
Xem nhiều hơn