Tòa án Nhân Dân Thị Xã Gò Công

Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: Số 34 Nguyễn Văn Côn, Phường 2, , Tiền Giang, Việt Nam
Điện thoại:

Tên giao dịch:

Tên tiếng anh:

Ngày bắt đầu hoạt động: 1987-01-01

Giám đốc:

Kế toán:

Bản đồ đến địa chỉ Tòa án Nhân Dân Thị Xã Gò Công

Bản đồ đến địa chỉ Tòa án Nhân Dân Thị Xã Gò Công

Ngành kinh tế đang hoạt động

Thông tin hồ sơ

Tòa án Nhân Dân Thị Xã Gò Công với tên giao dịch Tòa án Nhân Dân Thị Xã Gò Công, tên tiếng anh Toa an Nhan Dan Thi Xa Go Cong, Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: Số 34 Nguyễn Văn Côn, Phường 2, Tiền Giang, Việt Nam, Điện thoại: có lĩnh vực hoạt động trong ngành kinh tế . Giám đốc: Ô/B. Chánh án: Nguyễn Thị Hiếu .