Hợp tác xã vận tải Thạch Thành

Hợp tác xã vận tải Thạch Thành, tên tiếng anh van tai Thach Thanh Co-operative và tên đăng ký là Hợp tác xã vận tải Thạch Thành, Đã hoạt động hơn 9 năm trong ngành kinh tế Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Giám đốc: Ô/B. Hoàng Công Mười . Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: Khu Phố Cát, Thị trấn Vân Du, Huyện Thạch Thành, Thanh Hóa, Việt Nam. Điện thoại:
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: Khu Phố Cát, Thị trấn Vân Du, Huyện Thạch Thành, Thanh Hóa, Việt Nam
Điện thoại:
Giấy phép kinh doanh: , ngày cấp J
Hoạt động từ: 2012-11-01
Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Hợp tác xã vận tải Thạch Thành

Bản đồ đến địa chỉ Hợp tác xã vận tải Thạch Thành