Doanh Nghiệp Tư Nhân Chế Biến Gỗ Đức Hào

Doanh Nghiệp Tư Nhân Chế Biến Gỗ Đức Hào với tên giao dịch DNTN CHế BIếN Gỗ ĐứC HàO, tên tiếng anh Duc Hao Woodwork Private Enterprise và tên đăng ký là Doanh Nghiệp Tư Nhân Chế Biến Gỗ Đức Hào, Đã hoạt động hơn 10 năm trong ngành kinh tế Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Giám đốc: Ô/B. Trần Văn Nguyên với nhiều hoạt động ngành nghề kinh doanh. Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: Thôn 6, Tân Sơn, Xã Thành Kim, Huyện Thạch Thành, Thanh Hóa, Việt Nam.
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: Thôn 6, Tân Sơn, Xã Thành Kim, Huyện Thạch Thành, Thanh Hóa, Việt Nam
Giấy phép kinh doanh: , ngày cấp 17-08-2011
Hoạt động từ: 2011-08-24
Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Doanh Nghiệp Tư Nhân Chế Biến Gỗ Đức Hào

Bản đồ đến địa chỉ Doanh Nghiệp Tư Nhân Chế Biến Gỗ Đức Hào

Ngành kinh tế đang hoạt động

  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
  • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
  • Hoạt động cấp tín dụng khác
  • Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện