Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Nam Thuận

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Nam Thuận, tên tiếng anh Nam Thuan Trading Service Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Nam Thuận, có lĩnh vực hoạt động trong ngành kinh tế Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu. Với vốn điều lệ 800.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Lê Trọng Thuận và đang điều hành cùng với giám đốc là Ô/B (Ông) Nguyễn Văn Nam. Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: Thôn Đông Đức, Xã Quảng Đông, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa, Việt Nam. Điện thoại:
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: Thôn Đông Đức, Xã Quảng Đông, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa, Việt Nam
Điện thoại:
Hoạt động từ: 2019-07-04
Chủ sở hữu:
Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Nam Thuận

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Nam Thuận