Công Ty TNHH Bến Thắm

Công Ty TNHH Bến Thắm với tên giao dịch BENTHAM COMPANY LIMITED, tên tiếng anh Bentham Co.,Ltd và tên đăng ký là Công Ty TNHH Bến Thắm, có lĩnh vực hoạt động trong ngành kinh tế Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Với vốn điều lệ 1.450.000.000đ. Giám đốc: (Bà) Nguyễn Thị Cúc . Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: Phố Tân Trọng, Phường Quảng Thành, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa, Việt Nam.
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: Phố Tân Trọng, Phường Quảng Thành, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa, Việt Nam
Hoạt động từ: 2019-10-09
Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Bến Thắm

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Bến Thắm