Công Ty Cổ Phần Tân Thành 6.6

Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: Núi Gáo, Xã Trường Lâm, , Thanh Hóa, Việt Nam

Tên giao dịch:

Tên tiếng anh:

Ngày bắt đầu hoạt động: 2019-09-16

Chủ tịch hội đồng quản trị:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Tân Thành 6.6

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Tân Thành 6.6

Ngành kinh tế đang hoạt động

Thông tin hồ sơ

Công Ty Cổ Phần Tân Thành 6.6 với tên giao dịch Công Ty Cổ Phần Tân Thành 6.6, tên tiếng anh Tan Thanh 6.6 Joint Stock Company, Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: Núi Gáo, Xã Trường Lâm, Thanh Hóa, Việt Nam, có lĩnh vực hoạt động trong ngành kinh tế . Với vốn điều lệ 40.000.000.000 VNĐ. Chủ tịch hội đồng quản trị: (Ông) Lê Văn Sinh .

Các công ty quanh

Xem nhiều hơn