Hợp tác xã nông nghiệp Mãng cầu Thạnh Tân

Hợp tác xã nông nghiệp Mãng cầu Thạnh Tân, tên tiếng anh nong nghiep Mang cau Thanh Tan Co-operative và tên đăng ký là Hợp tác xã nông nghiệp Mãng cầu Thạnh Tân, Đã hoạt động hơn 19 năm trong ngành kinh tế Hoạt động dịch vụ nông nghiệp. Giám đốc: Ô/B. Hà Chí mãng . Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: Đường 785 ngã 3 thạnh tân, Xã Thạnh Tân, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh, Việt Nam. Điện thoại:
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: Đường 785 ngã 3 thạnh tân, Xã Thạnh Tân, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh, Việt Nam
Điện thoại:
Giấy phép kinh doanh: , ngày cấp 07-09-2005
Hoạt động từ: 2005-09-15
Giám đốc:
Kế toán: