Doanh Nghiệp Tư Nhân Thắng Bảo Thắng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thắng Bảo Thắng, tên tiếng anh Thang Bao Thang Private Enterprise và tên đăng ký là Doanh Nghiệp Tư Nhân Thắng Bảo Thắng, Đã hoạt động hơn 15 năm trong ngành kinh tế Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Giám đốc: Ô/B. Lê Quốc Thắng với nhiều hoạt động ngành nghề kinh doanh. Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: Tổ 14 ấp Tân Hòa, Xã Tân Phú, Huyện Tân Châu, Tây Ninh, Việt Nam. Điện thoại:
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: Tổ 14 ấp Tân Hòa, Xã Tân Phú, Huyện Tân Châu, Tây Ninh, Việt Nam
Điện thoại:
Giấy phép kinh doanh: , ngày cấp 24-12-2010
Hoạt động từ: 2009-05-05
Giám đốc:
Kế toán:

Ngành kinh tế đang hoạt động

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  • Trồng cây cao su
  • Trồng rừng và chăm sóc rừng