Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Thên

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Thên, tên tiếng anh Kim Then Private Enterprise và tên đăng ký là Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Thên, Đã hoạt động hơn 13 năm trong ngành kinh tế Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh. Giám đốc: Ô/B. Ngô Văn Út . Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: Chợ Tân Biên, Thị trấn Tân Biên, Huyện Tân Biên, Tây Ninh, Việt Nam. Điện thoại:
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: Chợ Tân Biên, Thị trấn Tân Biên, Huyện Tân Biên, Tây Ninh, Việt Nam
Điện thoại:
Giấy phép kinh doanh: , ngày cấp 18-05-2005
Hoạt động từ: 2011-05-18
Giám đốc:

Ngành kinh tế đang hoạt động

  • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
  • Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan