Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Thái

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Thái với tên giao dịch DNTN KIIM THáI, tên tiếng anh Kim Thai Private Enterprise và tên đăng ký là Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Thái, Đã hoạt động hơn 19 năm trong ngành kinh tế Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh. Giám đốc: Ô/B. Nguyễn Thị Khuông . Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: Chợ Phước Minh, Xã Phước Minh, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh, Việt Nam. Điện thoại:
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: Chợ Phước Minh, Xã Phước Minh, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh, Việt Nam
Điện thoại:
Giấy phép kinh doanh: , ngày cấp 06-10-2005
Hoạt động từ: 2005-10-06
Giám đốc: