Cty TNHH thương mại Thiên Lợi

Cty TNHH thương mại Thiên Lợi với tên giao dịch THIEN LOI TRADE.,LTD Công ty Thiên lợi, tên tiếng anh thuong mai Thien Loi Company Limited và tên đăng ký là Cty TNHH thương mại Thiên Lợi, Đã hoạt động hơn 19 năm trong ngành kinh tế Bán buôn chuyên doanh khác. Giám đốc: Ô/B. Cố Biểu Nghi . Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: Chợ đường biên cửa khẩu Môc Bài, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh, Việt Nam.
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: Chợ đường biên cửa khẩu Môc Bài, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh, Việt Nam
Giấy phép kinh doanh: , ngày cấp 01-06-2005
Hoạt động từ: 2005-09-01
Giám đốc: