Công ty liên doanh vận tải hành khách Phương Trinh

Công ty liên doanh vận tải hành khách Phương Trinh với tên giao dịch PHUONG TRINH TRANSPORT JOINT-VENTURE COMPANY, tên tiếng anh lien doanh van tai hanh khach Phuong Trinh Company và tên đăng ký là Công ty liên doanh vận tải hành khách Phương Trinh, Đã hoạt động hơn 19 năm trong ngành kinh tế Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải. Giám đốc: Ô/B. Vũ Hưng Bình . Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: Chợ đường biên khu thương mại và đô thị cửa khẩu Mộc Bài, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh, Việt Nam. Điện thoại:
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: Chợ đường biên khu thương mại và đô thị cửa khẩu Mộc Bài, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh, Việt Nam
Điện thoại:
Giấy phép kinh doanh: , ngày cấp GP-TNh
Hoạt động từ: 2005-09-10
Giám đốc: