Công ty TNHH thương mại sản xuất SLOVIMEX

Công ty TNHH thương mại sản xuất SLOVIMEX với tên giao dịch SLOVIMEX CO.,LTD, tên tiếng anh thuong mai san xuat SLOVIMEX Company Limited và tên đăng ký là Công ty TNHH thương mại sản xuất SLOVIMEX, Đã hoạt động hơn 19 năm trong ngành kinh tế Sản xuất sản phẩm khác từ cao su. Với vốn điều lệ 850.000đ. Giám đốc: Ô/B. Nguyễn Đức Hải và đang điều hành cùng với giám đốc là Ô/B Ô/B. Đào Đắc Trung. Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: KCX Linh trung III, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam.
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: KCX Linh trung III, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam
Giấy phép kinh doanh: , ngày cấp GP-KCN-TNh
Hoạt động từ: 2005-09-01
Chủ sở hữu:
Giám đốc:
Kế toán: