Công Ty TNHH Ichihiro Việt Nam

Công Ty TNHH Ichihiro Việt Nam, tên tiếng anh Ichihiro Viet Nam Co., Ltd và tên đăng ký là Công Ty TNHH Ichihiro Việt Nam, Đã hoạt động hơn 9 năm trong ngành kinh tế Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu. Giám đốc: Ô/B. Tetsuya Yoshida và đang điều hành cùng với giám đốc là Ô/B Ô/B. KENICHI HORIGUCHI. Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: Lô 103, 104 đường B, khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III, Xã An Tịnh, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam. Điện thoại:
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: Lô 103, 104 đường B, khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III, Xã An Tịnh, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam
Điện thoại:
Giấy phép kinh doanh: , ngày cấp 13-02-2015
Hoạt động từ: 2015-02-13
Chủ sở hữu:
Giám đốc:
Kế toán:

Ngành kinh tế đang hoạt động

  • Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu
  • May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú);