Doanh Nghiệp Tư Nhân Hồng Mậu Sơn La

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hồng Mậu Sơn La, tên tiếng anh Hong Mau Son La Private Enterprise và tên đăng ký là Doanh Nghiệp Tư Nhân Hồng Mậu Sơn La, Đã hoạt động hơn 6 năm trong ngành kinh tế Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh. Giám đốc: Ô/B. Nguyễn Trung Kiên với nhiều hoạt động ngành nghề kinh doanh. Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: Bản Vựt, Xã Chiềng Mai, Huyện Mai Sơn, Sơn La, Việt Nam. Điện thoại:
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: Bản Vựt, Xã Chiềng Mai, Huyện Mai Sơn, Sơn La, Việt Nam
Điện thoại:
Giấy phép kinh doanh:
Hoạt động từ: 2015-10-16
Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Doanh Nghiệp Tư Nhân Hồng Mậu Sơn La

Bản đồ đến địa chỉ Doanh Nghiệp Tư Nhân Hồng Mậu Sơn La

Ngành kinh tế đang hoạt động

  • Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
  • Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
  • Bán buôn kim loại và quặng kim loại
  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch