Công Ty Cổ Phần May Tây Bắc

Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: Bản Phiêng Nèn, Xã Mường Giàng, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La, Việt Nam
Điện thoại:

Tên giao dịch:

Tên tiếng anh:

Ngày bắt đầu hoạt động: 2019-02-22

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần May Tây Bắc

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần May Tây Bắc

Ngành kinh tế đang hoạt động

  • Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)

Thông tin hồ sơ

Công Ty Cổ Phần May Tây Bắc với tên giao dịch Công Ty Cổ Phần May Tây Bắc, tên tiếng anh May Tay Bac Joint Stock Company, Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: Bản Phiêng Nèn, Xã Mường Giàng, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La, Việt Nam, Điện thoại: , Email: hotamthalogo@gmail.comcó lĩnh vực hoạt động trong ngành kinh tế Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục). Với vốn điều lệ 4.800.000.000 VNĐ. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc: (Ông) Hồ Văn Tâm .