Uỷ Ban Nhân Dân Thị trấn An Lạc Thôn

Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: ấp An Ninh2 - Xã An Lạc Thôn, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng, Việt Nam

Tên giao dịch:

Tên tiếng anh:

Ngày bắt đầu hoạt động: 2013-11-22

Bản đồ đến địa chỉ Uỷ Ban Nhân Dân Thị trấn An Lạc Thôn

Bản đồ đến địa chỉ Uỷ Ban Nhân Dân Thị trấn An Lạc Thôn

Ngành kinh tế đang hoạt động

  • Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Thông tin hồ sơ

Uỷ Ban Nhân Dân Thị trấn An Lạc Thôn với tên giao dịch Uỷ Ban Nhân Dân Thị trấn An Lạc Thôn, tên tiếng anh Uy Ban Nhan Dan Thi tran An Lac Thon, Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: ấp An Ninh2 - Xã An Lạc Thôn, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng, Việt Nam, có lĩnh vực hoạt động trong ngành kinh tế Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp. .

Các công ty Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp quanh Huyện Kế Sách

Xem nhiều hơn