Phòng Quản lý đô thị TX Vĩnh Châu

Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: Đường 30/4, Phường 1, , Sóc Trăng, Việt Nam

Tên giao dịch:

Tên tiếng anh:

Ngày bắt đầu hoạt động: 2011-11-03

Bản đồ đến địa chỉ Phòng Quản lý đô thị TX Vĩnh Châu

Bản đồ đến địa chỉ Phòng Quản lý đô thị TX Vĩnh Châu

Ngành kinh tế đang hoạt động

Thông tin hồ sơ

Phòng Quản lý đô thị TX Vĩnh Châu với tên giao dịch Phòng Quản lý đô thị TX Vĩnh Châu, tên tiếng anh Phong Quan ly do thi TX Vinh Chau, Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: Đường 30/4, Phường 1, Sóc Trăng, Việt Nam, có lĩnh vực hoạt động trong ngành kinh tế . .

Các công ty quanh

Xem nhiều hơn