ủy Ban Nhân dân Xã Hướng Sơn

Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: Nguồn Rào, Xã Hướng Sơn, Huyện Hướng Hóa, Quảng Trị, Việt Nam

Tên giao dịch:

Tên tiếng anh:

Ngày bắt đầu hoạt động: 2013-11-01

Giám đốc:

Địa chỉ khác: Ngườn Rào, Huyện Hướng Hóa, Quảng Trị, Việt Nam

Bản đồ đến địa chỉ ủy Ban Nhân dân Xã Hướng Sơn

Bản đồ đến địa chỉ ủy Ban Nhân dân Xã Hướng Sơn

Ngành kinh tế đang hoạt động

  • Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Thông tin hồ sơ

ủy Ban Nhân dân Xã Hướng Sơn với tên giao dịch ủy Ban Nhân dân Xã Hướng Sơn, tên tiếng anh uy Ban Nhan dan Xa Huong Son, Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: Nguồn Rào, Xã Hướng Sơn, Huyện Hướng Hóa, Quảng Trị, Việt Nam, có lĩnh vực hoạt động trong ngành kinh tế Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp. Giám đốc: Ô/B. Hồ Đình Tào .

Các công ty Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp quanh Huyện Hướng Hóa

Xem nhiều hơn