Trường Mầm Non Bắc Dinh

Trường Mầm Non Bắc Dinh với tên giao dịch Trường Mầm Non Bắc Dinh, tên tiếng anh Truong Bac Dinh Nursery và tên đăng ký là Trường Mầm Non Bắc Dinh, Đã hoạt động hơn 12 năm trong ngành kinh tế Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hoá và các dịch vụ xã hội khác (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc);. Giám đốc: Ô/B. Đỗ Thị Thanh Tâm . Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: Tk Hữu Nghị, Thị trấn NT Việt Trung, Huyện Bố Trạch, Quảng Bình, Việt Nam.
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: Tk Hữu Nghị, Thị trấn NT Việt Trung, Huyện Bố Trạch, Quảng Bình, Việt Nam
Hoạt động từ: 2012-07-01
Giám đốc: