Mã số thuế Công Ty TNHH Vtel

Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: 73/10/4 Duy Tân, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên giao dịch:

Giám đốc:

Hoạt động từ: 2016-09-05

Ngành kinh tế chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Tìm kiếm công ty