Hình của Mai Thị Phương Lan

Mai Thị Phương Lan

Chức vụ: Giám đốc

Công ty:
Công Ty TNHH Vtel

Địa chỉ: 73/10/4 Duy Tân, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
Sửa thông tin